Menu

ماشین های الکتریکی صنعتی ( ژنراتورها و موتورها )

 ذغال های براش ژنراتورها و موتورها

1- ماشینهای ثابت ( AC و سه فاز ) : ( Stationary Ac And Three Phase Current Machines ) ماشینهای الکتریکی AC و سه فاز از لحاظ نوع ذغال مصرفی و گرید آن به سه دسته زیر تقسیم بندی می گردد .

1- ماشینهای سه فاز کموتاتوری دور متغیر

2- ماشینهای با اسلیپ رینگ و سرعت خطی تا m/s 40 متر بر ثانیه شامل 

   1- با جنس رینگ برنز و مس   2- با جنس پرلیت و رمانیت و چدن

3- ماشینهای با اسلیپ رینگ و سرعت خطی تا m/s 80 متر بر ثانیه شامل جنس رینگ استیل همانند توربو ژنراتور های نیروگاهی .


2- ماشینهای ثابت DC :   

ماشینهای DC از لحاظ ساختاری تفاوتشان با یکدیگر در تحریک آنها می باشد ، که هر کدام از انها کاربرد خاص را با توجه به مشخصه های گشتاور – سرعت ( در حالت موتوری ) و ولتاژ – جریان ( در حالت ژنراتوری ) دارند که با توجه به توان و نوع ذغال مصرفی به چهار دسته ذیل تقسیم می گردد .

1- ماشین های DC بزرگ ( Large Dc Machines )

2- ماشین های DC متوسط ( Medium Dc Machines )

3- ماشین های DC کوچک ( Small Dc Machines )

4- ماشین های DC مخصوص ( Special Dc Machines )

3- ذغالهای اتصال به زمین ( Earthing Contacts )