Menu

پیستون رینگ

پیستون رینگ

در کمپرسور رفت و برگشتی پیستون رینگ بعنوان رینگ آبند گاز در محفظه سیلندر استفاده می شود . این رینگها از لحاظ طراحی و متریال با شرایط کاری متفاوت شامل سرویس گازی کمپرسور نوع گاز : هوا ، اکسیژن ، نیتروژن ، هیدروژن ، متان و اتلین در شرایط lub و Non Lub از لحاظ عملکرد بهینه سازی شده است .
برای انتخاب متریال شرکت ذغالهای صنعتی ایران شرایط کمپرسور شامل دما ، فشار ، نوع گاز ، وضعیت روغن کاری ، سرعت خطی پیستون ، جنس لاینر را دریافت و بهترین متریال و با عملکرد مناسب ارائه می دهد .