Menu
ولو پلیت

ولو پلیت

ولو پلیت یکی از پارامترهای حساس و بحرانی در ولو کمپرسور می باشد که برای تحمل فشار گاز کمپرسور و تماس های پی در پی با سیت و گارد ولو کمپرسور طراحی شده است ، گازهای خورنده و وجود مایع در گاز باعث کاهش طول عمر آن می گردد .
متریال این قطعه براساس شرایط کاری انتخاب می شود .